álláskeresés
Kezdeményező
alkalmazás
érintkezés

DÍJAZÁS

Németországban tarifa autonómia van. Ez azt mondja ki, hogy a munkaviszony kialakításához, beleérte a bérezés vonatkozásában az úgynevezett kollektív szerződés szerinti feleket – tehát a munkavállalók képviseletét (szakszervezetek) és a munkaadókat is (munkaadói szövetségek).

A kollektív szerződésekben ezek a keretfeltételek szabályozzák a munka és a díjazás fokozását is. A közvetített munkavállalókra Németországban a következő érvényes: Őket alapvetően – a bérezést is – úgy kell tekinteni, mint a hasonló munkatársakat a foglalkoztató üzemben. Kivéve azt az esetet, ha a közvetített munkaerőre vonatkozó kollektív szerződést alkalmazzák. Az ilyen tarifa szabályozás jelenleg az alapja szinte minden közvetített munkavállalói jogviszonynak, mely Németországban jelenleg létezik. Az ilyen nagyfokú tarifához való kötődés nincs semmilyen más ágazatban Németországban.

Minimálbér

A közvetített munkaerőre vonatkozó alapbért az ágazati bérminimum értelmében általánosan kötelező alkalmazni, a közvetített munkaerő esetében is, melyet külföldről Németországba küldtek. Így a itt a bérdömpinget gyakorlatilag kizárják.

Jelenleg a következő bérezést irányozták elő – kollektív szerződés szerinti alsó határnak – a németországi közvetített munkaerők esetében:

Ágazati pótlékok

Vannak olyan ágazatok, melyekben érzékelhető különbségek vannak a díjazásban a bérelt munkatársak és az úgynevezett „törzsszemélyzet” alkalmazása között. Ezekre az ágazatokra ágazati pótlék tarifákat egyeztettek. Minél tovább van valaki alkalmazásban, annál magasabb az ágazati pótlék. Ön öt lépésben, és kilenc hónapon belül éri el a foglalkoztató üzem bérezési színvonalát, és így bezárul a tarifák közötti „hézag”.

A következő ágazatokra egyeztettek ágazati pótlékokat. Szintén itt találja a legmagasabb szintértékeket:

Tarifaszerkezet

Az iGZ-DGB tarifaszerkezetben a fizetés mellett számos más kérdést is szabályoznak a munkaviszony vonatkozásában. A tarifaszabályozás legfontosabb brossúrájában a bérezési kollektív keretszerződést, a bérezési kollektív szerződést, a bérezést nem tartalmazó kollektív szerződést és a foglalkoztatási biztosításhoz tartozó foglalkoztatási biztosítékot foglalják össze.

 

Forrás: iGZ

Tariftabelle Ost