hľadanie
zamestnania
Iniciatíva
kontakt

ODMEŇOVANIE

V Nemecku existuje kolektívna zmluvná autonómia. Ta uvádza, že takzvané zmluvné strany kolektívnej zmluvy – t. j. zastúpenia zamestnancov (odborové zväzy) a zamestnávateľov (združenia zamestnávateľov) – sú zodpovedné za štruktúrovanie pracovného pomeru vrátane platieb.

V kolektívnych zmluvách upravujú rámcové podmienky práce a zvyšujú aj odmeny. Pre dočasných pracovníkov v Nemecku platí: V zásade – aj pri odmeňovaní – sa s nimi musí zaobchádzať rovnako ako s porovnateľným zamestnancom v prevádzke zamestnania. Inak sa použije kolektívna zmluva pre dočasnú prácu. Takáto kolektívna zmluva je v súčasnosti základom pre takmer všetky dočasné pracovné vzťahy, ktoré v Nemecku existujú. V Nemecku neexistuje žiadny iný sektor s takým vysokým kolektívnym vyjednávaním ako v dočasnom zamestnaní.

Minimálna mzda

Základná mzda dočasnej práce je všeobecne záväzná ako minimálna mzda v sektore, a to aj pre dočasných pracovníkov, ktorí sú presunutí zo zahraničia do Nemecka. To účinne vylučuje mzdový dumping.

 V súčasnosti sa na dočasnú prácu v Nemecku stanovuje nasledujúca platba – ako kolektívna dolná hranica:

Sektorové príplatky

Existujú sektory, v ktorých existujú zjavné rozdiely v odmeňovaní medzi zamestnancami dočasnej práce a takzvanými „stálymi pracovnými silami“ v podniku zamestnania. Pre tieto sektory sa dohodli kolektívne sektorové príplatky. Čím dlhšie zamestnanie trvá, tým vyššie sú sektorové príplatky. V piatich krokoch a v priebehu deviatich mesiacov sa v podniku zamestnania približujú úrovni miezd, a tým zatvárajú „tarifnú medzeru“:

Sektorové príplatky boli dohodnuté pre nasledujúce odvetvia. Tu sú zobrazené aj najvyššie úrovne:

Kolektívna práca

V kolektívnej práci iGZ-DGB sú okrem platby upravené aj iné otázky týkajúce sa pracovného pomeru. Hlavná brožúra o kolektívnom vyjednávaní zhŕňa rámcovú kolektívnu zmluvu o odmeňovaní, kolektívnu zmluvu o odmeňovaní, obecnú kolektívnu zmluvu a kolektívnu zmluvu o zabezpečení zamestnania.

 Zdroj: iGZ

Tariftabelle Ost