hľadanie
zamestnania
Iniciatíva
kontakt

TIRÁŽ

Ulmer Zeitarbeit GmbH

Hirschstraße 6
89073 Ulm
Tel. +49 731 20 60 44 – 0
+49 731 20 60 44 – 299

Okresný súd Ulm č. HRB 720247

IČ DPH: DE249722988

UZA Verwaltungs- und Reitsport GmbH

Okresný súd Ulm č. HRB 19631

IČ DPH: DE147036444

 Konateľ 

Walter Zeller  Armin Zeller  Carola Zeller
Zodpovedná osoba za online obsah:
Armin Zeller

Tvorba:
stachederundsander, ulm
www.stachederundsander.de

Programovanie:
admirari.de, ulm
www.admirari.de

Práva na užívanie obrázku:

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme zaručiť. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 odst. 1 TMG za vlastný obsah na týchto stranách podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme povinní ako poskytovateľ služieb monitorovať cudzie prenášané alebo uložené informácie alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú týmto nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len vtedy, keď je možné poznať konkrétne porušenie. Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Po oznámení o porušeniach tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach, ktoré vytvorili prevádzkovatelia stránok, podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah nebol vytvorený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Najmä je obsah tretej strany ako taký označený. Ak by ste si napriek tomu boli vedomí porušenia autorských práv, žiadame o odpovedajúce upozornenie. Po upovedomení o porušeniach tento obsah okamžite odstránime.

Ochrana osobných údajov

Používanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytovania osobných údajov. Ak sú na našich stránkach zhromažďované osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), je to, pokiaľ je to možné, vždy na dobrovoľnom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. v komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Použitie poskytnutých kontaktných informácií na účely odosielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov tretími stranami je týmto výslovne vylúčené. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaných propagačných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

Pravidlá ochrany osobných údajov pre používanie zásuvných modulov siete Facebook (tlačidlo Páči sa mi)

Naše stránky obsahujú zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Zásuvné moduly siete Facebook môžu byť na našich stránkach rozpoznané podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi“. Prehľad zásuvných modulov siete Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Keď navštívite naše stránky, zásuvný modul vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Spoločnosť Facebook dostáva informácie, že ste so svojou IP adresou navštívili naše stránky. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ siete Facebook, keď ste prihlásení do svojho účtu Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojim profilom na sieti Facebook. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu našich stránok do vášho používateľského účtu. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom siete Facebook. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov siete Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila vašu návštevu našich stránok s vaším používateľským účtom na sieti Facebook, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na sieti Facebook.

image právo na ochranu

Home:

Header 1: © SFIO CRACHO, fotolia.de

Header 2: © skyNext, stock.adobe.com

Header 3: © Gorodenkoff, stock.adobe.com

Zeitarbeit Informationen: © skyNext, stock.adobe.com

Unsere Standorte: © Brian Jackson, stock.adobe.com

Bewerbungsformular: © mooshny, stock.adobe.com

Reitsportzentrum: © makieni, stock.adobe.com

Haus Hohenegg: © Marion Grumbd, stock.adobe.com

Imagefilm: © UBER IMAGES, stock.adobe.com

Informationen für Mitarbeiter: © SFIO CRACHO, stock.adobe.com

Sponsoring: © Christian Schwier, stock.adobe.com

Informationen für Unternehmen: © mavoimages, stock.adobe.com

Zeitarbeit · Für Unternehmen

Header: © mavoimages, stock.adobe.com

Arbeitnehmerüberlassung: © ASDF, stock.adobe.com

Alles aus einer Hand: © fizkes, stock.adobe.com

Zeit uns Geld sparen: © sepy, stock.adobe.com

Download: © mooshny, stock.adobe.com

Zeitarbeit · Für Mitarbeiter

Header: © SFIO CRACHO, stock.adobe.com

Zur Jobsuche: © REDPIXEL, stock.adobe.com

Fragen uns Antworten: © skyNext, stock.adobe.com

Download für Mitarbeiter: © mavoimages, stock.adobe.com

Zeitarbeit · Infos

header: © mavoimages, stock.adobe.com

Geschichte: © ASDF, stock.adobe.com

Entlohnung: © fizkes, stock.adobe.com

Funktionsweise: © sepy, stock.adobe.com

Wirtschaftliche Bedeutung: © mavoimages, stock.adobe.com

Rechtsgrundlagen: © UBER IMAGES, stock.adobe.com

Arbeitsverhältnis: © Vasyl, stock.adobe.com

Über uns · Firmenkultur

Header: © fizkes, stock.adobe.com

Firmenkultur: © Kalim, stock.adobe.com

Ethik Kodex: © Westend61, stock.adobe.com

Engagement: © Rido, stock.adobe.com

Über uns · Standorte

Header: © UBER IMAGES, stock.adobe.com

Stellenmarkt

Header: © Gorodenkoff, stock.adobe.com

Kontakt:

© mooshny, stock.adobe.com

Impressum/Datenschutz:

Header I.: © mavoimages, stock.adobe.com

Header D.:© Gorodenkoff, stock.adobe.com

© ASDF, stock.adobe.com

Links:

Header: © SFIO CRACHO, stock.adobe.com

© ASDF, stock.adobe.com

Downloads:

Header: © horsemen, stock.adobe.com

© ASDF, stock.adobe.com

Referenčný zdroj: eRecht24 Disclaimer, Ochrana osobných údajov spoločnosti Facebook