hľadanie
zamestnania
Iniciatíva
kontakt

HISTÓRIA DOČASNEJ PRÁCE

„Sakra, to tak ešte,“ možno si mysleli americkí právnici Elmer L. Winter a Aaron Scheinfeld, keď sa v roku 1948 márne pokúsili získať kvalifikovanú náhradu za chorého sekretára.

čítať viac..

PRACOVNÝ POMER

Ako vzniká dočasný pracovný pomer?

čítať viac…

ODMEŇOVANIE

V Nemecku existuje kolektívna zmluvná autonómia. Ta uvádza, že takzvané zmluvné strany kolektívnej zmluvy – t. j. zastúpenia zamestnancov (odborové zväzy) a zamestnávateľov (združenia zamestnávateľov) – sú zodpovedné za štruktúrovanie pracovného pomeru vrátane platieb.

čítať viac…

SPÔSOB FUNKCIE

Dočasná práca funguje v takzvanom trojstrannom vzťahu. Kľúčové body tohto trojstranného vzťahu sú

1. dočasný pracovník

2. dočasný zamestnávateľ

3. podnik zamestnania (tiež: podnik zákazníka)

čítať viac…

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Dočasná práca vykonáva dôležité funkcie pre hospodárstvo a trh práce. Prečo firmy využívajú dočasnú prácu?

čítať viac…

PRÁVNY ZÁKLAD

Zákon o prevedení zamestnancov (AÜG) upravuje prevod zamestnancov zamestnávateľmi (podnikmi) „v kontexte ich ekonomickej aktivity pre výkon práce“ (§ 1, odst. 1 AÜG) – t. j. dočasnej práce. Stanovuje okrem iného tieto zásady:

čítať viac…