hľadanie
zamestnania
Iniciatíva
kontakt

PRACOVNÝ POMER

Ako vzniká dočasný pracovný pomer? Každý štvrťrok barometer strednej vrstvy iGZ zhromažďuje údaje a fakty o svojich zamestnancoch a odvetviu ako celku z agentúr dočasného zamestnávania pridružených k iGZ. Výsledkom je nasledujúci obrázok:

       

iGZ