hľadanie
zamestnania
Iniciatíva
kontakt

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme zaručiť. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 odst. 1 TMG za vlastný obsah na týchto stranách podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme povinní ako poskytovateľ služieb monitorovať cudzie prenášané alebo uložené informácie alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú týmto nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len vtedy, keď je možné poznať konkrétne porušenie. Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Po oznámení o porušeniach tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach, ktoré vytvorili prevádzkovatelia stránok, podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah nebol vytvorený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Najmä je obsah tretej strany ako taký označený. Ak by ste si napriek tomu boli vedomí porušenia autorských práv, žiadame o odpovedajúce upozornenie. Po upovedomení o porušeniach tento obsah okamžite odstránime.

Ochrana osobných údajov

Používanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytovania osobných údajov. Ak sú na našich stránkach zhromažďované osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), je to, pokiaľ je to možné, vždy na dobrovoľnom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. v komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Použitie poskytnutých kontaktných informácií na účely odosielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov tretími stranami je týmto výslovne vylúčené. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaných propagačných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov pre používanie zásuvných modulov siete Facebook (tlačidlo Páči sa mi)

Naše stránky obsahujú zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Zásuvné moduly siete Facebook môžu byť na našich stránkach rozpoznané podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi“. Prehľad zásuvných modulov siete Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Keď navštívite naše stránky, zásuvný modul vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Spoločnosť Facebook dostáva informácie, že ste so svojou IP adresou navštívili naše stránky. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ siete Facebook, keď ste prihlásení do svojho účtu Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojim profilom na sieti Facebook. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu našich stránok do vášho používateľského účtu. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom siete Facebook. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov siete Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila vašu návštevu našich stránok s vaším používateľským účtom na sieti Facebook, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na sieti Facebook.

 

Referenčný zdroj: eRecht24 Disclaimer, Ochrana osobných údajov spoločnosti Facebook

Ochrana osobných údajov

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a identifikácii poskytovateľa
(1) Ďalej informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa k vám osobne vzťahujú, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa.
(2) Poskytovateľom služby podľa § 13 zákona o telemédiách (TMG) a zodpovednou osobou podľa § 3 odst. 7 spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) je spoločnosť Ulmer Zeitarbeit GmbH Personalmanagement Baden-Württemberg, Hirsch Straße 6, 89073 Ulm, pozrite aj našu tiráž.

§ 2 Práva na informácie a odvolanie
(1) Máte právo nás kedykoľvek požiadať o informácie o u nás o vás uložených údajoch, rovnako ako o ich pôvodu, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú tieto údaje prenášané, a o účelu zhromažďovania.
(2) Ak ste súhlasili s používaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek zrušiť.
(3) Všetky žiadosti o informácie, žiadosti o vysvetlenie alebo nesúhlas so spracovaním údajov musia byť zaslané e-mailom na adresu ulm@uza.gmbh alebo podľa § 1 odst. 2 na uvedenú adresu.

§ 3 Bezpečnosť osobných údajov
Dodržiavame aktuálne technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov, najmä na ochranu vašich osobných údajov pred nebezpečenstvami pri prenose údajov, ako aj na pred zverejnením prostredníctvom tretích strán. Tieto sú upravené podľa aktuálneho stavu techniky.

§ 4 Zhromažďovanie osobných údajov na informačné účely
U len informatívneho používania webovej stránky, takže ak sa nechcete prihlásiť k používaniu stránky, zaregistrovať sa alebo inak nám poskytnúť informácie, nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje, s výnimkou údajov, ktoré prenáša váš prehliadač, ktoré vám umožnia navštíviť webové stránky. Toto sú
– IP adresa,
– dátum a čas žiadosti,
– rozdiel v časovom pásme k greenwichskému času (GMT),
– obsah žiadosti (konkrétna stránka),
– stav prístupu/stavový kód HTTP,
– každé odoslané množstvo údajov,
– internetová stránka, z ktorej žiadosť prichádza,
– prehliadač,
– operačný systém a jeho rozhranie,
– jazyk a verzia softvéru prehliadača.

§ 5 Využitie funkcií našej webovej stránky/online formulára žiadosti
(1) Okrem čisto informačného využitia našich webových stránok ponúkame rôzne služby, ktoré môžete využiť, ak máte záujem, najmä náš online formulár žiadosti. Ak to chcete urobiť, musíte poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré používame na poskytovanie príslušnej služby. Ak sú možné dodatočné dobrovoľné údaje, naznačuje to skutočnosť, že nie sú označené ako povinné.
(2) Ak sa obrátite na poskytovateľa služby e-mailom alebo prostredníctvom formulára žiadosti, uložíme vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, dátum narodenia a vašu požiadavku, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo spracovať vašu žiadosť. Odoslaním žiadosti súhlasíte s tým, že vás budeme kontaktovať prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov.

2. Prenos údajov tretím stranám
Vaše údaje nezasielame tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

§ 6 Použitie služby Google Analytics
(1) Na tejto webovej stránke sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam sú uložené. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tomto webe bude vaša IP adresa najprv skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa zašle na server Google v USA a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky a vytváranie správ o činnostiach na webových stránkach a poskytovanie iných služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu majiteľovi stránok.
(2) IP adresa odoslaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi poskytnutými spoločnosťou Google.
(3) Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
(4) Môžete zabrániť zberu údajov vytváraných súborom cookie a spojených s používaním tejto webovej stránky (vr. vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google navyše tým, že si stiahnete a nainštalujete disponibilný zásuvný modul pre prehliadač na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.3
(5) Táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp ()“. V dôsledku toho sa adresy IP spracovávajú v skrátenej podobe, takže je možné vylúčiť priamy osobný odkaz.4
(6) Používanie služby Google Analytics je v súlade s podmienkami dohodnutými s nemeckými orgánmi na ochranu osobných údajov so spoločnosťou Google. Informácie tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Užívateľské podmienky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj zásad ochrany osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Používanie zásuvných modulov sociálnych médií (Facebook)
(1) Používame zásuvné moduly siete Facebook. Používame tzv. riešenie s dvomi kliknutiami. Inými slovami, ak navštívite našu stránku, spočiatku nebudú odovzdané poskytovateľom týchto zásuvných modulov žiadne osobné údaje. Poskytovateľa zásuvného modulu môžete identifikovať podľa označenia na zosivenom poli s použitím prvého písmena. Iba po kliknutí na jeden zo zásuvných modulov sa osobné údaje odošlú: Aktiváciou zásuvného modulu sa osobné údaje automaticky prenášajú na poskytovateľa zásuvného modulu, spoločnosť Facebook, a uložia sa tam. Nemáme žiadnu kontrolu nad zozbieranými údajmi a procesmi spracovania údajov, ani si nie sme vedomí úplného rozsahu zberu údajov, účelu a období uloženia. Pretože poskytovateľ zásuvného modulu, spoločnosť Facebook, umožňuje zber údajov, najmä cez súbory cookie, odporúčame odstrániť všetky súbory cookie na zosivených poliach cez nastavenie zabezpečenia prehliadača pred kliknutím na tlačidlo.
(2) Ak aktivujete zásuvný modul, poskytovateľ zásuvného modulu dostane informácie, ktoré ste získali na príslušnej podstránke našej online ponuky. Okrem toho sa údaje uvedené v § 4 tohto vyhlásenia prenesú, v prípade spoločnosti Facebook podľa informácií poskytovateľa v Nemecku sa zhromažďuje iba anonymizované IP. Stane sa to bez ohľadu na to, či máte účet u tohto poskytovateľa zásuvných modulov a či ste tam prihlásení. Ak ste prihlásení u poskytovateľa zásuvného modulu Facebook, tieto údaje budú priradené priamo k vašemu účtu. Ak stlačíte aktivované tlačidlo a napr. prepojíte stránku, poskytovateľ zásuvného modulu Facebook tiež uloží tieto informácie vo vašom používateľskom účte a zdieľa to verejne s vašimi kontaktmi. Ak si neželáte priradiť svoj profil u poskytovateľa zásuvných modulov, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť zo služby Facebook.
(3) Poskytovateľ zásuvných modulov Facebook ukladá tieto údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo upraveného usporiadania svojej webovej stránky. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na prezentáciu inzercie založenej na potrebách a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom k jej vykonaní musíte kontaktovať poskytovateľa zásuvného modulu Facebook.5
(4) Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom zásuvného modulu nájdete v nasledujúcich vyhláseniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook Inc. Nájdete tam ďalšie informácie o vašich príslušných právách a možnostiach nastavenia pre ochranu vášho súkromia.
(5) Adresa spoločnosti Facebook Inc. a odkaz URL s upozorneniami o ochrane osobných údajov Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; viac informácií o zbere údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info everyoneinfo.