hľadanie
zamestnania
Iniciatíva
kontakt

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Dočasná práca vykonáva dôležité funkcie pre hospodárstvo a trh práce. Prečo firmy využívajú dočasnú prácu?

Flexibilita ako dôvod dočasného zamestnania:

67 % (IW Consult, 2011)
68 % (Celkový kov, 2010)
87 % (Spolkové ministerstvo školstva, 2010)

Náklady ako dôvod dočasného zamestnania:

14 % (IW Consult, 2011)
15 % (Celkový kov, 2010)
11 % (Spolkové ministerstvo školstva, 2010)

Význam pre trh práce

Dočasná práca sa mierne rozvíja v pomeru k všeobecnému rozvoju zamestnanosti

Akú úlohu zohráva dočasná práca na trhu práce? – Dočasná práca privádza ľudí (späť) do práce. Podľa Spolkovej agentúry práce dvaja z troch dočasných pracovníkov boli pred svojou činnosťou u agentúry dočasnej práce nezamestnaní:

Dočasná práca v Nemecku ponúka vysoký integračný účinok v práci – dokonca aj v európskom porovnaní:

 

Zdroj: iGZ