hľadanie
zamestnania
Iniciatíva
kontakt

PRÁVNY ZÁKLAD

Zákon o prevedení zamestnancov (AÜG) upravuje prevod zamestnancov zamestnávateľmi (podnikmi) „v kontexte ich ekonomickej aktivity pre výkon práce“ (§ 1, odst. 1 AÜG) – t. j. dočasnej práce. Stanovuje okrem iného tieto zásady:

  • Požiadavka na povolenie (§1 – §3, §4 – §5): Agentúry dočasnej práce potrebujú tzv. „Povolenie na dočasné zamestnávanie“, ktoré je pôvodne obmedzené a môže byť po troch rokoch udelené na dobu neurčitú.
  • Minimálna mzda (§ 3a): AÜG umožňuje stanovenie „záväznej minimálnej mzdy“ na návrh strán kolektívneho vyjednávania prostredníctvom Spolkového ministerstva práce. Toto retrospektívne nariadenie sa po prvýkrát použilo 1. 1. 2012. Odvtedy existuje minimálna mzda pre dočasnú prácu.
  • Doložka o otvorení kolektívneho vyjednávania (§ 10 odst. 4): S dočasným pracovníkom sa musí v zásade zaobchádzať (a platiť mu) rovnako ako s porovnateľným pracovníkom v podniku zamestnania. To sa môže odchyľovať pri uplatňovaní kolektívnej zmluvy pre dočasnú prácu. Toto nariadenie vedie k takmer 100-percentnému pokrytiu kolektívnym vyjednávaní, čo je v nemeckom pracovnom svete jedinečné.

Celý AÜG si môžete pozrieť tu: Zákony na internete

 

Zdroj: iGZ