álláskeresés
Kezdeményező
alkalmazás
érintkezés

JOGI ALAP

A bérmunkaerő biztosítási törvény (AÜG) szabályozza a munkaadók átadását a munkaadó részéről (vállalkozás) „gazdasági tevékenységének keretein belül a munkateljesítmény terén” (1. §, 1. bek. AÜG) – tehát a bérmunkaerőt. Többek között a következő alapelveket határozza meg:

  • Engedélykötelesség (1-3. §, 4-5. §): A kölcsönzött munkaerőt közvetítő vállalkozásoknak úgynevezett „munkaerő átengedési engedélyre” van szükségük, melyet először határozott időre, és három év után határozatlan időre adnak.
  • Minimálbér (3a §): Az AÜG engedélyezi a „kötelező minimálbér” kialakítását a kollektív szerződési felek javaslatára a Szövetségi Munkaügyi Minisztérium által. Ezt az utólag bevezetett szabályozást 2012.01.01-jén alkalmazták először. Azóta áll rendelkezésre a minimálbér a kölcsönzött munkaerő esetében.
  • Díjszabás megkötési záradék (10. § 4. bek.): Alapvetően a kölcsönzött munkaerőt is úgy kell kezelni (és megfizetni), ahogy a munkavégzés üzemében a hasonló munkaerőt. Ettől a kölcsönzött munkaerő esetében kollektív szerződés alkalmazásával el lehet térni. Ez a szabályozás a német munka világában egyszeri közel 100 százalékos tarifamegkötést jelent.

A teljes AÜG itt megtekinthető: Törvények az interneten

 

Forrás: iGZ