traženje
posla
Inicijativa
prijava
kontakt

NAČIN DJELOVANJA

Zeitarbeitnehmer/in = privremeni radnik

Gehalt = plaća

Arbeitsvertrag = ugovor o radu

Zeitarbeitsunternehmen = poduzeće za privremeno zapošljavanje

Arbeitskraft = radna snaga

Einsatzunternehmen = suradničko poduzeće

Verrechnungssatz = obračunska stopa

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag = ugovor o ustupanju radnika

Privremeno zapošljavanje funkcionira u takozvanom odnosu trokuta. Krajnje točke u ovom trokutu predstavljaju

1. privremeni radnik

2. poduzeće za privremeno zapošljavanje

3. poduzeće koje privremeno zapošljava (odnosno: suradničko poduzeće)

Privremeni radnik potpisuje ugovor o radu s poduzećem za privremeno zapošljavanje. Poduzeće za privremeno zapošljavanje njegov je poslodavac – sa svim pravima i obvezama koja iz toga proistječu. Prema tome, privremeni radnik također primjerice dobiva plaću od poduzeća za privremeno zapošljavanje.

Svoj posao privremeni radnik ne odrađuje kod tog poslodavca, već u poduzeću koje posuđuje radnike (ili kako se iz perspektive poduzeća za privremeno zapošljavanje često kaže – suradničkom poduzeću). Ondje radi prema stručnim uputama tamošnjih nadređenih. On je takoreći u ispomoći tom poduzeću.

Taj posao zakonski se regulira u takozvanom „Ugovoru o ustupanju zaposlenika“. Sklapa se između poduzeća za privremeno zapošljavanje i poduzeća koje posuđuje radnike. Između ostaloga regulira i koliku satnicu poduzeće koje posuđuje radnike mora platiti poduzeću za privremeno zapošljavanje za rad privremenog radnika. Taj se iznos naziva „obračunska stopa“.

Obračunska stopa uvijek je viša od plaće privremeno zaposlenog radnika jer od tih dohodaka poduzeće za privremeno zapošljavanje mora pokriti sljedeće troškove:

  • plaća privremenog radnika
  • udjele poslodavca za socijalno osiguranje i strukovno udruženje
  • doprinosi za godišnji odmor i bolovanje zaposlenika (u kojima naravno postoji pravo na redovnu naknadu plaće)
  • doprinosi za razdoblja, odnosno faze u kojima nema zaposlenja za radnika, ali on naravno i dalje ima pravo na svoju plaću
  • troškovi za „interno osoblje“, npr. disponente osobljem, koji koordiniraju i prate zapošljavanje radnika te pokušavaju uvesti nova radna mjesta
  • troškovi za obračun plaća
  • općeniti uredski troškovi (najam, struja, telefon, papir…)

 

Izvor: iGZ